۱۳۸۵ مرداد ۱۲, پنجشنبه

« خواب بزرگ » بزودی آغاز می‌شود ...

رفقا ، « خواب بزرگ » فقط درباره شرلوک هولمز نیست! فعلاً درگیر قالبم و سرعت اینترنت هم این روزها امانم را بریده . شرمنده اگر می‌آیید و خانه به هم ریخته است.همه چیزش آزمایشی‌ست . چیزی تو مایه :
« یک ...دو ...سه ؛ امتحان می‌کنیم .»

« خواب بزرگ » بزودی آغاز می‌شود....

۱ نظر: